Vore salgs og leveringsbetingelser gælder for alt salg, tilbud og levering. Alle priser oplyses excl. moms, eventuelle afgifter og forsendelse. Returnering af korrekt leverede varer kan kun ske ifølge forudgående aftale med Simtex Autodele, og kun i original intakt emballage. Gebyr for returnering sker efter vurdering i hver enkel sag, dog minimum 15%. Forsendelsesomkostninger for returnering af varer skal ske franko. Alle varer leveres ufranko, hovedsaligt med Post Danmark, eller via den løsning Simtex Autodele skønner bedst. Afhentning af varer er ikke muligt.

 


Betalingsbetingelser: Netto kontant ved levering såfremt ikke andet er aftalt. Ved overskridelse af betalingsbetingelser pålægges kr. 100,- pr. rykker, samt 2% i rente pr. påbegyndt måned. Kontoudtog fremsendes som udgangspunkt kun efter ønske.

 


Alle oplysninger i kataloger, pris og bestillingslister er vejledende, og Simtex Autodele kan ikke drages til ansvar for skader, driftstab, tabt arbejdstid o.lign. forudsat af forkerte oplysninger. Der tages forbehold for trykfejl, prisændring mv. i alt materiale.

 


Alle OE numre er kun medtaget som reference

 


Simtex Autodele påtager sig ikke ansvar for tabt arbejdsfortjeneste, tidstab, driftstab, avancetab o.lign fremkommet på grund af defekte eller fejlbehæftede varer.

 

 

Alle tilbud er gældende i 3 uger fra udstedelsesdato, såfremt ikke andet er aftalt. Simtex Autodele opdaterer løbende kreditvurdering og kundeoplysninger, og forbeholder sig retten til at ændre samhandelsbetingelser på baggrund af dette.